แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - yotathai

หน้า: [1] 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
กค(กวจ)0405.2-ว452 แนวทางการพิจารณากรณีการยื่นใบ BOQ.pdf 223 ว452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 การทำราคาประเมิณก่อนทำสัญญา กันยายน 18, 2019, 06:50:14 AM
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF 642 กฎกระทรวง ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กรกฎาคม 15, 2019, 06:23:53 PM
2019-07-15_18-23-10.png 724 กฎกระทรวง ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กรกฎาคม 15, 2019, 06:23:53 PM
275377.jpg 372 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบจ.สุโขทัย กรณีการเบิกค่าตอบแทน ตาม ว85 กรกฎาคม 15, 2019, 05:58:01 PM
275378.jpg 306 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบจ.สุโขทัย กรณีการเบิกค่าตอบแทน ตาม ว85 กรกฎาคม 15, 2019, 05:58:01 PM
หารือค่าตอบแทน.pdf 341 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบจ.สุโขทัย กรณีการเบิกค่าตอบแทน ตาม ว85 กรกฎาคม 15, 2019, 05:58:01 PM
2019-02-06_6-43-09.jpg 130 sketchup 2019 มาแล้ว Download ไปทดลองใช้งานเลย 30 วัน กุมภาพันธ์ 06, 2019, 06:44:17 AM
2019-02-06_6-42-31.jpg 131 sketchup 2019 มาแล้ว Download ไปทดลองใช้งานเลย 30 วัน กุมภาพันธ์ 06, 2019, 06:44:17 AM
2019-02-06_6-42-43.jpg 131 sketchup 2019 มาแล้ว Download ไปทดลองใช้งานเลย 30 วัน กุมภาพันธ์ 06, 2019, 06:44:17 AM
180620.jpg 215 VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D 11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น กรกฎาคม 11, 2018, 10:18:12 PM
180625.jpg 213 VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D 11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น กรกฎาคม 11, 2018, 10:18:12 PM
ว2808.pdf 331 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
44งานอาคาร.pdf 205 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
50งานอาคาร.pdf 195 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
55V1งานอาคาร13มีนาคม55.pdf 188 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
หน้า: [1] 2 3