สมาชิก: 954  •  กระทู้: 3115  •  หัวข้อ: 3082

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:09:43 PM
แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 03:07:29 PM
การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 03:06:04 PM
คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 11:40:15 AM
คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 11:38:19 AM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 3 (แบบเรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย : 322.00 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 03:53:09 PM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 2 (สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 43.50 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 03:50:53 PM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 02:17:32 PM
การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 23, 2020, 01:40:05 PM
แบบถนน และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ 1,854 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 11:23:33 AM
VDO เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 23, 2020, 10:36:20 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:09:43 PM
แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 03:07:29 PM
การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 03:06:04 PM
คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 11:40:15 AM
คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 11:38:19 AM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 3 (แบบเรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย : 322.00 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 03:53:09 PM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 2 (สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 43.50 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 03:50:53 PM
แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.) โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 02:17:32 PM
การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 23, 2020, 01:40:05 PM
แบบถนน และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ 1,854 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 23, 2020, 11:23:33 AM
VDO เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 23, 2020, 10:36:20 AM

23 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
Yotathaitraining

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 43. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)