สมาชิก: 535  •  กระทู้: 569  •  หัวข้อ: 543

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

เอาใจเด็กกันหน่อย! วาร์ดี้น่ารักสวมชุดฮีโร่ร่วมซ้อมทีม โดย kitthipithaya (ปรึกษางานท้องถิ่น)
มกราคม 18, 2019, 06:19:55 PM
โซลารี่รับว่าไม่ปลื้มเรอัลมาดริดฟอร์มบู่แม้จะเข้ารอบ โดย kitthipithaya (ปรึกษางานท้องถิ่น)
มกราคม 18, 2019, 06:18:32 PM
ราคากลางแต่ละหลักเกณฑ์ ไม่ได้ต่างกันแค่ Factor F แต่ต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นถอดแบบ โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
มกราคม 16, 2019, 10:18:10 AM
แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 11, 2019, 10:54:59 AM
ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:28:18 PM
คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:14:45 PM
รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:06:00 PM
รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 12:56:40 PM
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
มกราคม 09, 2019, 12:08:09 PM
แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
มกราคม 09, 2019, 12:04:03 PM
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ ราคากลางงานก่อสร้างและการใช้ค่า K โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มกราคม 08, 2019, 12:06:14 PM
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มกราคม 08, 2019, 12:02:21 PM
มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
มกราคม 05, 2019, 12:01:11 PM
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 05, 2019, 10:08:29 AM
คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มกราคม 05, 2019, 09:15:45 AM
รับโอนย้ายนายช่างชำนาญงาน จังหวัดเชียงราย โดย นายช่างเชียงราย (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
มกราคม 04, 2019, 02:44:14 PM
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 03, 2019, 04:22:27 PM
คู่มือการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 03, 2019, 04:16:09 PM
การสร้างรูปร่าง/เส้นร่าง หลังคาปั้นหยาแบบง่ายๆ ด้วยคำสั่ง Follow Me ใน SketchUp โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:25:08 AM
การใช้งาน Quantifier Pro คิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง ทั้งแยกชิ้น และ รวมชุด โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:21:40 AM
การใช้ Quantifier Pro คิดราคาผนังก่ออิฐและปูนฉาบผนังที่เขียนด้วย Profile Builder โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:19:15 AM
การใช้คำสั่ง Scale ใน SketchUp ขยายภาพโฉนดให้ได้ Scale 1:1 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:16:53 AM
คู่มือการปฎิบัติงานด้านเครื่องจักรกล โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
ธันวาคม 25, 2018, 12:55:36 PM
ความรู้เรื่อง คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump โดย CPAC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2018, 11:08:07 AM
งานก่อสร้างผู้เสนอราคา เสนอ Factor F ต่างจากราคากลาง ได้หรือไม่ โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
ธันวาคม 25, 2018, 10:59:02 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

เอาใจเด็กกันหน่อย! วาร์ดี้น่ารักสวมชุดฮีโร่ร่วมซ้อมทีม โดย kitthipithaya (ปรึกษางานท้องถิ่น)
มกราคม 18, 2019, 06:19:55 PM
โซลารี่รับว่าไม่ปลื้มเรอัลมาดริดฟอร์มบู่แม้จะเข้ารอบ โดย kitthipithaya (ปรึกษางานท้องถิ่น)
มกราคม 18, 2019, 06:18:32 PM
ราคากลางแต่ละหลักเกณฑ์ ไม่ได้ต่างกันแค่ Factor F แต่ต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นถอดแบบ โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
มกราคม 16, 2019, 10:18:10 AM
แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 11, 2019, 10:54:59 AM
ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:28:18 PM
คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:14:45 PM
รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 01:06:00 PM
รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 09, 2019, 12:56:40 PM
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
มกราคม 09, 2019, 12:08:09 PM
แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
มกราคม 09, 2019, 12:04:03 PM
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ ราคากลางงานก่อสร้างและการใช้ค่า K โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มกราคม 08, 2019, 12:06:14 PM
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มกราคม 08, 2019, 12:02:21 PM
มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
มกราคม 05, 2019, 12:01:11 PM
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 05, 2019, 10:08:29 AM
คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มกราคม 05, 2019, 09:15:45 AM
รับโอนย้ายนายช่างชำนาญงาน จังหวัดเชียงราย โดย นายช่างเชียงราย (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
มกราคม 04, 2019, 02:44:14 PM
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 03, 2019, 04:22:27 PM
คู่มือการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
มกราคม 03, 2019, 04:16:09 PM
การสร้างรูปร่าง/เส้นร่าง หลังคาปั้นหยาแบบง่ายๆ ด้วยคำสั่ง Follow Me ใน SketchUp โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:25:08 AM
การใช้งาน Quantifier Pro คิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง ทั้งแยกชิ้น และ รวมชุด โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:21:40 AM
การใช้ Quantifier Pro คิดราคาผนังก่ออิฐและปูนฉาบผนังที่เขียนด้วย Profile Builder โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:19:15 AM
การใช้คำสั่ง Scale ใน SketchUp ขยายภาพโฉนดให้ได้ Scale 1:1 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
มกราคม 03, 2019, 09:16:53 AM
คู่มือการปฎิบัติงานด้านเครื่องจักรกล โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
ธันวาคม 25, 2018, 12:55:36 PM
ความรู้เรื่อง คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump โดย CPAC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 25, 2018, 11:08:07 AM
งานก่อสร้างผู้เสนอราคา เสนอ Factor F ต่างจากราคากลาง ได้หรือไม่ โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
ธันวาคม 25, 2018, 10:59:02 AM

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 21. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)