สมาชิก: 835  •  กระทู้: 701  •  หัวข้อ: 673

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน (สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:22:36 PM
VDO งานจ้างก่อสร้าง ห้ามกำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นใบอนุญาตประกอบตอนเข้าเสนอราคา โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 13, 2019, 01:30:57 PM
SketchUp ออกเวอร์ชั่นล่าสุด SketchUp Pro 2019.3 (2019 เวอร์ชั่น 3) โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
พฤศจิกายน 13, 2019, 09:08:02 AM
มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 09:47:01 AM
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกตามพรบ.จัดซือฯ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 09:13:58 AM
ว521 ลว.30ต.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 08:53:56 AM
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 09, 2019, 02:37:35 PM
ไม่อยากมีปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม ใช้คอนกรีตแบบไหนดี โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 09, 2019, 02:28:07 PM
เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 3 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 08, 2019, 04:03:43 PM
แบบก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนาดย่อย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 08, 2019, 03:36:19 PM
หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
พฤศจิกายน 08, 2019, 10:11:36 AM
ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 07, 2019, 04:46:12 PM
VDO เรื่องมีผู้เสนอราคา 2 ยื่นชื่อวิศวกรคนเดียวกัน ในการเสนอราคาพร้อมกัน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 07, 2019, 09:54:26 AM
รับข่าวสารจากโยธาไทย ช่องทางใหม่ผ่าน Line Openchat รองรับสมาชิกมากถึง 5,000 โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 06, 2019, 06:02:40 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนตุลาคม 2562 โดย Yotathaitraining (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
พฤศจิกายน 06, 2019, 05:42:41 PM
VDO กรรมการตรวจรับ เจาะถนนแล้วพบว่าความหนาถนนไม่ได้ตามแบบ ต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 06, 2019, 10:30:57 AM
เอกสารบรรยาย แนวทางการทำงานจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 06, 2019, 10:21:55 AM
แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:56:51 PM
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครัว)ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:52:28 PM
อปท. สามารถขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานอื่นช่วย หรือจ้างออกแบบ/คุมงานได้เลย โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:48:37 PM
VDO เรื่อง ม.87 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:23:42 PM
27-29 พ.ย.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.อุบลราช โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 04, 2019, 11:39:58 AM
21-22 พ.ย.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.บุรีรัมย์ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 04, 2019, 11:33:25 AM
VDO หลักการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันทำความเข้าใจ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 10:09:08 AM
VDO การคิดราคางานกล่อง Gabion ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 08:32:11 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน (สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:22:36 PM
VDO งานจ้างก่อสร้าง ห้ามกำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นใบอนุญาตประกอบตอนเข้าเสนอราคา โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 13, 2019, 01:30:57 PM
SketchUp ออกเวอร์ชั่นล่าสุด SketchUp Pro 2019.3 (2019 เวอร์ชั่น 3) โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
พฤศจิกายน 13, 2019, 09:08:02 AM
มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 09:47:01 AM
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกตามพรบ.จัดซือฯ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 09:13:58 AM
ว521 ลว.30ต.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 12, 2019, 08:53:56 AM
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 09, 2019, 02:37:35 PM
ไม่อยากมีปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม ใช้คอนกรีตแบบไหนดี โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 09, 2019, 02:28:07 PM
เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 3 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 08, 2019, 04:03:43 PM
แบบก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนาดย่อย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 08, 2019, 03:36:19 PM
หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
พฤศจิกายน 08, 2019, 10:11:36 AM
ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 07, 2019, 04:46:12 PM
VDO เรื่องมีผู้เสนอราคา 2 ยื่นชื่อวิศวกรคนเดียวกัน ในการเสนอราคาพร้อมกัน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 07, 2019, 09:54:26 AM
รับข่าวสารจากโยธาไทย ช่องทางใหม่ผ่าน Line Openchat รองรับสมาชิกมากถึง 5,000 โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 06, 2019, 06:02:40 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนตุลาคม 2562 โดย Yotathaitraining (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
พฤศจิกายน 06, 2019, 05:42:41 PM
VDO กรรมการตรวจรับ เจาะถนนแล้วพบว่าความหนาถนนไม่ได้ตามแบบ ต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 06, 2019, 10:30:57 AM
เอกสารบรรยาย แนวทางการทำงานจ้างก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 06, 2019, 10:21:55 AM
แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:56:51 PM
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครัว)ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:52:28 PM
อปท. สามารถขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานอื่นช่วย หรือจ้างออกแบบ/คุมงานได้เลย โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:48:37 PM
VDO เรื่อง ม.87 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 04:23:42 PM
27-29 พ.ย.62 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK จ.อุบลราช โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 04, 2019, 11:39:58 AM
21-22 พ.ย.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.บุรีรัมย์ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
พฤศจิกายน 04, 2019, 11:33:25 AM
VDO หลักการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันทำความเข้าใจ โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 10:09:08 AM
VDO การคิดราคางานกล่อง Gabion ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
พฤศจิกายน 04, 2019, 08:32:11 AM

22 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 46. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)