สมาชิก: 453  •  กระทู้: 484  •  หัวข้อ: 460

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:57:53 PM
Building Details โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย Yotathai.com (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 04:56:16 PM
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
วันนี้ เวลา 04:54:47 PM
ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:53:08 PM
การควบคุมคุณภาพงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:51:24 PM
ปรับปรุง มทช.101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย Yotathai.com (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 04:49:37 PM
แบบฟอร์ม ทถ.1-ทถ.6 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับใหม่) โดย Yotathai.com (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
วันนี้ เวลา 04:47:16 PM
การปรับปรุงการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น โดย Yotathai.com (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
วันนี้ เวลา 04:46:05 PM
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:44:30 PM
คู่มือบำรุงทาง ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2561 โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:42:56 PM
กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือ ว่าห้องน้ำสาธารณะ เป็นอาคารสาธารณะ ตามความหมายของ พรบ.ควบคุ โดย Yotathai.com (ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร)
วันนี้ เวลา 04:41:13 PM
Re: จำหน่ายน้ำยางธรรมชาติที่ปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนน พาราซอยล์ซีเมนต์ โดย parasoilcement (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
กันยายน 19, 2018, 04:53:05 PM
จำหน่ายน้ำยางธรรมชาติที่ปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนน พาราซอยล์ซีเมนต์ โดย parasoilcement (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
กันยายน 19, 2018, 04:52:13 PM
Re: ปูกระเบื้องลานหน้าบ้าน โดย nubwo23 (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
กันยายน 18, 2018, 11:02:20 AM
แบบบ้านชั้นเดียว สองชั้น อพาร์ทเม้นส์ ทาวน์เฮ้าส์ มีทั้งไฟล์ Autocad และไฟล์ Pdf โดย civilthaithai (ปรึกษางานท้องถิ่น)
กันยายน 13, 2018, 02:59:51 PM
คาสิโนออนไลน์ เล่นยังไงให้ได้เงินรางวัลในการเล่นทุกครั้งที่เปิดเครื่องเล่น โดย annny853 (ปรึกษางานท้องถิ่น)
กันยายน 12, 2018, 03:37:32 PM
Re: อบรม SketchUp Layout 2018 รุ่นแรก 15-16 มีนาคม 2561 @บ้านโยธาไทย เชียงราย โดย อีผี (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กันยายน 08, 2018, 03:10:27 PM
Re: สมอ. ตอบข้อหารือยืนยันเหล็กข้ออ้อย SD30 40 50 ที่มี T หรือไม่มี T คุณภาพเดียวกัน โดย กล้องสำรวจศูนย์รังสิต (ข่าวสารงานช่าง)
กันยายน 06, 2018, 11:34:56 AM
มถ. 243 – 2561 มาตรฐานงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
กันยายน 05, 2018, 11:59:06 AM
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
กันยายน 05, 2018, 11:56:49 AM
Re: รวมคาน ค.ส.ล. ASSEMBLER ชิ้นงานที่สร้างจาก Profile Builder ไฟล์ .skp โดยช่างพริก โดย Civilnana (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กันยายน 05, 2018, 03:06:43 AM
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ปรับปรุงล่าสุด 2561 โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 30, 2018, 11:01:58 AM
Infographic ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย กองการพัสดุภาครัฐ โดย Yotathai.com (ความรู้เรื่องพัสดุ)
สิงหาคม 30, 2018, 11:00:20 AM
ให้ อปท.ใช้ระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน โดย Yotathai.com (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
สิงหาคม 30, 2018, 10:59:28 AM
ขอความอนุเคราะแบบแปลน โดย 03man03 (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
สิงหาคม 30, 2018, 09:50:58 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:57:53 PM
Building Details โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย Yotathai.com (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 04:56:16 PM
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
วันนี้ เวลา 04:54:47 PM
ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:53:08 PM
การควบคุมคุณภาพงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:51:24 PM
ปรับปรุง มทช.101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย Yotathai.com (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 04:49:37 PM
แบบฟอร์ม ทถ.1-ทถ.6 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับใหม่) โดย Yotathai.com (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
วันนี้ เวลา 04:47:16 PM
การปรับปรุงการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น โดย Yotathai.com (ข่าวสารงานท้องถิ่น)
วันนี้ เวลา 04:46:05 PM
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:44:30 PM
คู่มือบำรุงทาง ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2561 โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 04:42:56 PM
กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือ ว่าห้องน้ำสาธารณะ เป็นอาคารสาธารณะ ตามความหมายของ พรบ.ควบคุ โดย Yotathai.com (ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร)
วันนี้ เวลา 04:41:13 PM
Re: จำหน่ายน้ำยางธรรมชาติที่ปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนน พาราซอยล์ซีเมนต์ โดย parasoilcement (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
กันยายน 19, 2018, 04:53:05 PM
จำหน่ายน้ำยางธรรมชาติที่ปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนน พาราซอยล์ซีเมนต์ โดย parasoilcement (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
กันยายน 19, 2018, 04:52:13 PM
Re: ปูกระเบื้องลานหน้าบ้าน โดย nubwo23 (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
กันยายน 18, 2018, 11:02:20 AM
แบบบ้านชั้นเดียว สองชั้น อพาร์ทเม้นส์ ทาวน์เฮ้าส์ มีทั้งไฟล์ Autocad และไฟล์ Pdf โดย civilthaithai (ปรึกษางานท้องถิ่น)
กันยายน 13, 2018, 02:59:51 PM
คาสิโนออนไลน์ เล่นยังไงให้ได้เงินรางวัลในการเล่นทุกครั้งที่เปิดเครื่องเล่น โดย annny853 (ปรึกษางานท้องถิ่น)
กันยายน 12, 2018, 03:37:32 PM
Re: อบรม SketchUp Layout 2018 รุ่นแรก 15-16 มีนาคม 2561 @บ้านโยธาไทย เชียงราย โดย อีผี (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กันยายน 08, 2018, 03:10:27 PM
Re: สมอ. ตอบข้อหารือยืนยันเหล็กข้ออ้อย SD30 40 50 ที่มี T หรือไม่มี T คุณภาพเดียวกัน โดย กล้องสำรวจศูนย์รังสิต (ข่าวสารงานช่าง)
กันยายน 06, 2018, 11:34:56 AM
มถ. 243 – 2561 มาตรฐานงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
กันยายน 05, 2018, 11:59:06 AM
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
กันยายน 05, 2018, 11:56:49 AM
Re: รวมคาน ค.ส.ล. ASSEMBLER ชิ้นงานที่สร้างจาก Profile Builder ไฟล์ .skp โดยช่างพริก โดย Civilnana (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กันยายน 05, 2018, 03:06:43 AM
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ปรับปรุงล่าสุด 2561 โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 30, 2018, 11:01:58 AM
Infographic ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย กองการพัสดุภาครัฐ โดย Yotathai.com (ความรู้เรื่องพัสดุ)
สิงหาคม 30, 2018, 11:00:20 AM
ให้ อปท.ใช้ระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน โดย Yotathai.com (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
สิงหาคม 30, 2018, 10:59:28 AM
ขอความอนุเคราะแบบแปลน โดย 03man03 (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
สิงหาคม 30, 2018, 09:50:58 AM

10 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 35. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)