สมาชิก: 506  •  กระทู้: 535  •  หัวข้อ: 509

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คู่มือ การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 11:39:24 AM
แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2018, 11:27:36 AM
มาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง 2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 11:16:33 AM
ข้อกำหนดเรื่องราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 10:39:45 AM
การคิดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม ประกาศ ฉบับที่ 3 วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 10:34:16 AM
ก่อสร้างถนน คสล. ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wiremesh แทนเหล็กRB9mm ต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน)
ธันวาคม 07, 2018, 11:38:27 AM
ตอบคำถาม dl tv ของกรมส่งเสริม โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
ธันวาคม 07, 2018, 11:31:33 AM
ก่อสร้างถนน คสล.ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh แทนเหล็ก RB9mmต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 06, 2018, 04:26:34 PM
คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:24:29 PM
คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:22:50 PM
คู่มือปฏิบัติงานทดลอง งานดินและวัสดุมวลรวม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:21:03 PM
คู่มือปฏิบัตงานทดลอง งานคอนกรีต โดย yotathaiteam (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:08:42 PM
การบ่มคอนกรีต โดยทั่วไป 7 วันเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องบ่มถึง 28 วัน โดย yotathaiteam (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 06, 2018, 04:06:08 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน พฤศจิกายน 2561 โดย yotathaiteam (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
ธันวาคม 06, 2018, 04:01:26 PM
แบบและประมาณราคา โรงจอดรถ​​​​ โดย yotathaiteam (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 06, 2018, 03:30:49 PM
หลักทั่วไปในการคิดราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดย yotathaiteam (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 06, 2018, 03:27:01 PM
(แจก)สูตร Factor F แบบย้อนกลับเพื่อหาต้นทุนจริง โดย aaa (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 05, 2018, 09:38:08 AM
รับออกแบบ ควบคุมงาน เซ็นต์แบบ โดยสามัญวิศวกร สามัญสถาปนิก วุฒิวิศวกร ราคาไมแพง โดย ชินรัตน์ หอสุขศิริ (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
ธันวาคม 01, 2018, 03:51:17 PM
ปรึกษาเรื่องเหล็กพื้นที่ระยะเรียงไม่เท่ากัน โดย JIKSAW (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
พฤศจิกายน 28, 2018, 05:45:28 PM
Re: การคำนวนระยะเวลาการก่อสร้างถนนคสล.คำนวนยังไงครับ โดย Mawwan (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
พฤศจิกายน 27, 2018, 02:02:16 PM
รับโอนย้าย ผอ.กองช่าง และวิศวกรโยธา ปทุมธานี โดย nraiy3851 (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤศจิกายน 23, 2018, 09:22:01 AM
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 9 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
พฤศจิกายน 22, 2018, 04:38:11 PM
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลงานดิน โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 22, 2018, 04:10:16 PM
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 22, 2018, 03:52:57 PM
รับโอนนายช่าง อบต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดย worwich (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤศจิกายน 21, 2018, 11:47:45 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

คู่มือ การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 11:39:24 AM
แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2018, 11:27:36 AM
มาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง 2561 โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 11:16:33 AM
ข้อกำหนดเรื่องราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 10:39:45 AM
การคิดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม ประกาศ ฉบับที่ 3 วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 10, 2018, 10:34:16 AM
ก่อสร้างถนน คสล. ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wiremesh แทนเหล็กRB9mm ต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน)
ธันวาคม 07, 2018, 11:38:27 AM
ตอบคำถาม dl tv ของกรมส่งเสริม โดย Yotathaitraining (ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง)
ธันวาคม 07, 2018, 11:31:33 AM
ก่อสร้างถนน คสล.ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh แทนเหล็ก RB9mmต้องทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 06, 2018, 04:26:34 PM
คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:24:29 PM
คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:22:50 PM
คู่มือปฏิบัติงานทดลอง งานดินและวัสดุมวลรวม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:21:03 PM
คู่มือปฏิบัตงานทดลอง งานคอนกรีต โดย yotathaiteam (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 06, 2018, 04:08:42 PM
การบ่มคอนกรีต โดยทั่วไป 7 วันเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องบ่มถึง 28 วัน โดย yotathaiteam (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 06, 2018, 04:06:08 PM
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน พฤศจิกายน 2561 โดย yotathaiteam (ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้))
ธันวาคม 06, 2018, 04:01:26 PM
แบบและประมาณราคา โรงจอดรถ​​​​ โดย yotathaiteam (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 06, 2018, 03:30:49 PM
หลักทั่วไปในการคิดราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดย yotathaiteam (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 06, 2018, 03:27:01 PM
(แจก)สูตร Factor F แบบย้อนกลับเพื่อหาต้นทุนจริง โดย aaa (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
ธันวาคม 05, 2018, 09:38:08 AM
รับออกแบบ ควบคุมงาน เซ็นต์แบบ โดยสามัญวิศวกร สามัญสถาปนิก วุฒิวิศวกร ราคาไมแพง โดย ชินรัตน์ หอสุขศิริ (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
ธันวาคม 01, 2018, 03:51:17 PM
ปรึกษาเรื่องเหล็กพื้นที่ระยะเรียงไม่เท่ากัน โดย JIKSAW (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
พฤศจิกายน 28, 2018, 05:45:28 PM
Re: การคำนวนระยะเวลาการก่อสร้างถนนคสล.คำนวนยังไงครับ โดย Mawwan (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
พฤศจิกายน 27, 2018, 02:02:16 PM
รับโอนย้าย ผอ.กองช่าง และวิศวกรโยธา ปทุมธานี โดย nraiy3851 (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤศจิกายน 23, 2018, 09:22:01 AM
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 9 โดย Yotathai.com (ระเบียบ-กฎหมาย)
พฤศจิกายน 22, 2018, 04:38:11 PM
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลงานดิน โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 22, 2018, 04:10:16 PM
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย Yotathai.com (ความรู้งานช่าง)
พฤศจิกายน 22, 2018, 03:52:57 PM
รับโอนนายช่าง อบต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดย worwich (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤศจิกายน 21, 2018, 11:47:45 AM

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 27. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)