คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561

  • 0 ตอบ
  • 546 อ่าน
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561
« เมื่อ: เมษายน 10, 2019, 04:06:23 PM »​คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 1 มาตรฐานป้ายจราจร โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
• บทที่ 1 บททั่วไป เนื้อหาของบทนี้ จะเป็นการกล่าวแนะน าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่
จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 2 ป้ายบังคับ
• บทที่ 3 ป้ายเตือน
• บทที่ 4 ป้ายแนะนำทั่วไปส าหรับทางหลวงแผ่นดิน
• บทที่ 5 ป้ายแนะนำสำหรับทางหลวงมาตรฐานสูง
• บทที่ 6 ป้ายจราจรบนช่องทางเดินรถเฉพาะ
• บทที่ 7 ป้ายจราจรแสดงข้อมูลและการบริการ
• บทที่ 8 ป้ายแนะนำสถานที่และการท่องเที่ยว
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 221 หน้า ขนาด 16 MB