รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559

  • 0 ตอบ
  • 659 อ่าน
รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
https://www.yotathai.com/yotanews/buildinglaw-2545-2559 <DOWNLOAD

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545-2559 รวมท้้งหมด 9 เล่ม  ด้วยกัน ดังนี้

เล่มที่ 1-7 เป็นเป็นหนังสือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวมรวมการตอบปัญหา ข้อหารือ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไว้ รวม 7 เล่ม ตั้งแต่ ปี 2545 - 2555 ซึ่ง หนังสืออาจจะมีมากกว่านี้ ที่เอามานำเสนอเป็นเฉพาะส่วนที่โยธาไทยรวมรวบได้

เล่นที่ 8 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่นที่ 9 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2558 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่มที่ 10 เป็นหนังสือ รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) รวมรวมโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า

ทางโยธาไทยได้รวบรวมและ เผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารให้ถูกต้องสำหรับประชาชน ส่วนราชการ และ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai