ข้อกำหนดเรื่องราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

  • 0 ตอบ
  • 823 อ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อกำหนดเรื่องราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และใช้ข้อกำหนดตามประกาศฉบับที่ 3 แทนhttps://goo.gl/P1ituL <ประกาศ ค.ราคากลางฯ ฉบับที่ 3
https://goo.gl/EK7dGr <เข้ากลุ่มสนทนา "ราคากลาง" ใน Line


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai