ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)

  • 0 ตอบ
  • 651 อ่าน


ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน) โดย สำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
เอกสารเพื่อการเผยแพร่ ​ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน) โดยคุณยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์ สำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD