กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ สถ.แนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง"

  • 0 ตอบ
  • 1978 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/030184 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องแนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง"DOWNLOAD