AP (Thailand) อสังหาริมทรัพย์ เปิดรับสมัครงาน Project Manager(แนวราบ)

  • 0 ตอบ
  • 1715 อ่าน
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

Project Manager(แนวราบ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
- บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
- กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา ฯลฯ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ 5 ปีขึ้นไป
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง อาคาร และระบบสาธารณูปโภค
- หากท่านกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเอพี (ไทยแลนด์)

สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-5186989 หรือส่ง resume มาได้ที่ apirak_e@apthai.com