สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย(FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561

  • 0 ตอบ
  • 1705 อ่าน


สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย(FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก Facebook ​จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
DOWNLOAD