แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท

  • 0 ตอบ
  • 538 อ่าน


แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท จัดทำโดย ​กลุ่มงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท จัดทำโดย ​กลุ่มงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย
- แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท
-ประมาณราคาแบบฐานแผ่
-ประมาณราคาแบบฐานรากเสาเข็ม
เผยแพร่จากเว็บ สำนักสำรวจและออกแบบ

-Download แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท
-Download ประมาณราคาแบบฐานแผ่
-Downlaod ​ประมาณราคาแบบฐานรากเสาเข็ม