แบบแปลน โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน

  • 0 ตอบ
  • 65 อ่าน


แบบแปลน โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน พร้อมราคาประมาณการ โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์1.แบบแปลนโรงแปรรูปสัตว์สุกร กำลังการผลิต 1-3 ตัวต่อวัน
      1.1 ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)
      1.2 ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)