แบบแปลนโรงฆ่าสุกรขนาดกำลังการผลิต 100 ตัว (ไม่มีส่วนห้องเย็น)

  • 0 ตอบ
  • 466 อ่าน


แบบแปลนโรงฆ่าสุกรขนาดกำลังการผลิต 100 ตัว (ไม่มีส่วนห้องเย็น) ​ตามมาตรฐานโครงการเนื้อสัตว์อนามัย ของกรมปศุสัตว์DOWNLOAD