รับคำนวนออกแบบระบบไฟฟ้า เขียนแบบ เซนต์รับรอง ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยประจำปี โดย

  • 0 ตอบ
  • 428 อ่าน
รับคำนวนออกแบบระบบไฟฟ้า เขียนแบบ เซนต์รับรอง ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
รับจัดทำแบบ (Drawing) จัดทำ Single line diagram ,จัดทำตารางโหลด, ประมาณราคา,ขออนุญาตใช้ไฟจากการไฟฟ้า และรับเป็นที่ปรึกษา
คำนวนออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-Medium Voltage incoming
-MV,LV Sub-station
-Transformer
-MV. switchgear
-Grounding system
-ระบบป้องกันฟ้าผ่า
-ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
-ระบบป้ายทางออกและแสงสว่างฉุกเฉิน
-คำนวนออกแบบระบบแสงสว่าง,เต้ารับ
-ระบบเสียงตามสาย
-ระบบไฟฟ้าสื่อสาร CCTV,LAN,Telephone
-อื่นๆ
สนใจติดต่อ คุณเชน 095-618-6035 ยินดีให้คำปรึกษา