การดัดแปลงอาคาร ต้องมี วย. เซนต์รับรองอาคารก่อนเริ่มงานดัดแปลงอาคาร หรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 652 อ่าน
การดัดแปลงอาคาร ต้องมี วย. เซนต์รับรองรายการคำนวณอาคาร ก่อนเริ่มงานดัดแปลงอาคาร หรือไม่