อธิบายความหมายของงานก่อสร้างตาม ว 112 ลว. 5 มี.ค. 61 โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า

  • 0 ตอบ
  • 3096 อ่าน


อธิบายความหมายของงานก่อสร้างตาม ว 112 ลว. 5 มี.ค. 61 ประเด็นการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า

ใน Facebook ส่วนตัวของช่างอ่าง  ธราเทพ ทองเบ้า ได้มีการโพสข้อความอธิบายความหมายของงานก่อสร้างตาม ว 112 ลว. 5 มี.ค. 61 ประเด็นการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

>>>>>ยังมีคนสงสัยและสับสนเกี่ยวกับความหมายของงานก่อสร้างตาม ว 112 ลว 5 มี.ค. 61 อยู่อีก ดังนั้นขออธิบายเพื่อให้เข้าใจดังนี้นะครับ

ถ้าย้อนกลับไปดูความหมายของงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 4 ได้ให้นิยามความหมายงานก่อสร้างไว้ว่า “งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซมต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว...”

คนก็ไปตีความกันว่างั้นงานดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน เช่น เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น 10 แผ่น เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 2 แผ่น ก็เป็นงานก่อสร้างหมด เพราะพรบ.ไม่ได้เขียนว่าจำเป็นต้องมีแบบและจำเป็นต้องมีคุมงานด้วย เขาเขียนคำนิยามไว้กว้างๆ

เพราะฉะนั้นหนังสือเวียน ว122 จึงออกมาเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่ว่างานดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอนเล็กๆน้อยๆ สามารถทำเองหรือจ้างเหมาซ่อมแซมได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงานก่อสร้างเสมอไป ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แต่ประการใดครับ

และในส่วนของการควบคุมงานนั้นไม่ใช่สักแต่เพียงว่าไปดูการทำงานเหมือนดูว่าแม่บ้านทำความสะอาดบ้านสะอาดหรือไม่ ต้องเป็นลักษณะการใช้ทักษะ เทคนิค หลักวิชาชีพในการควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายถึงจะเรียกว่าคุมงานนะครับ งานใดที่ดูแค่ผลสัมฤทธิ์ของงานแล้วเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานก็ได้ครับ

ส่วนแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ก็ไม่ได้กำหนดขึ้นมาใหม่ เป็นการกำหนดขึ้นตาม พรบ.วิชาชีพ เช่น พรบ.วิศวกร พรบ.สถาปนิก ซึ่งในการออกแบบงานใหนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประโยชน์การใช้งาน ที่เข้าข่ายตามกฎหมายที่ต้องได้รับรองจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ต้องมีวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ รับรองด้วย ซึ่งกฎหมายก็ออกมาตั้งนานแล้ว ว112 ออกมาก็เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยแค่นั้นเอง ที่ผ่านมาเคยทำแบบไม่ถูกต้อง ต่อไปก็ทำให้ถูกต้องเสียครับ

แต่ทั้งนี้ก็ไม่หมายความว่าต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกรับรองทุกแบบทุกโครงการไป ต้องดูด้วยว่าเข้าข่ายตามกฎหมายกำหนดด้วยหรือไม่หากไม่เข้าข่ายก็ไม่จำเป็นต้องมีการรับรอง และสำหรับคนที่ไปตีความว่าหนังสือ ว112 นั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกครั้งนั้น ให้ไปดูเจตนาการออกหนังสือใหม่นะครับ เจตนาก็เพื่อให้งานเป็นไปตามหลักวิชาชีพซึ่งกฎหมายวิชาชีพก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว

งานใดที่ไม่เข้าข่ายวิชาชีพก็ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองครับ <<<<<


➖➖➖➖➖➖
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2018, 04:37:51 AM โดย yotathai »