ผู้เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ต้องมีคุณวุฒิด้านช่างก่อสร้างหรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 3289 อ่าน
*

yotathai

  • นิ่งหลับ ขยับแดก
  • *****
  • 87
  • เจ้าชู้ หลายใจ นิสัยเลว
    • ดูรายละเอียด
    • โยธาไทย


ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั้น ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติหรือคุณวุฒิกรณีผู้เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด แต่จะกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ออกแบบอาคารเท่านั้น ที่ต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปนิก ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี ถ้าอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ฯลฯ มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่กำหนดเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ทั้งนี้ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครับ

ที่มา เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2018, 03:11:33 AM โดย yotathai »
หน้าตาไม่ดี แต่พี่ก็จน
https://www.facebook.com/yotathai