หน้าตัดเหล็กตัว C LIGHT LIP CHANNEL สำหรับ SketchUp + Profile Builderโดยช่างต้อม

  • 0 ตอบ
  • 1033 อ่าน


หน้าตัดเหล็กตัว c LIGHT LIP CHANNEL สำหรับ SketchUp + Profile Builder โดยช่างต้อม เชียงใหม่
หน้าตัดเหล็กตัว c LIGHT LIP CHANNEL สำหรับ SketchUp + Profile Builder
ไฟล์จะมี 2 ชุด ด้วยกัน คือ ชุดเหมือนจริง และชุดสำหรับขึ้น model
-LLC Draw คือ ชุดสำหรับขึ้น model จะเป็นมุมเหลี่ยมธรรมดา
-LLC   คือ ชุดเหมือนจริง จะเป็นมุมโค้งตามมุมเหล็กเสมือนจริง

DOWNLOAD