หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

  • 0 ตอบ
  • 68 อ่านว4501 กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/48956 ลว 28 ตุลาคม 2562 ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ> ตั้งบุคคลตรวจรับพัสดุเบิกค่าตอบแทนได้เหมือนกรรมการ
> ประชุมกรรมการและออกตรวจหน้างานวันเดียวกัน เบิกได้ทั้งสองสิทธิ์
> ผู้ควบคุมงาน แม้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้คุมงานก็สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ โดย 1 วันเบิกได้ทุกงานที่ออกตรวจหน้างานก่อสร้าง
> อปท.เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ตาม ว85


➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-1001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai