เว็บไซต์ตรวจสอบ สถานะสมาชิกและใบอนุญาตสถาปนิก โดย สภาสถาปนิก

  • 0 ตอบ
  • 99 อ่านเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะสมาชิกและใบอนุญาตสถาปนิก โดย สภาสถาปนิก


ทางเว็บไซต์สภาสถาปนิกได้มีเว็บสำหรับตรวจสอบสถานะสมาชิกและใบอนุญาตสถาปนิก สามารถการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดย ค้นหาได้จาก ชื่อ-สกุล, เลขที่สมาชิก  หรือเลขที่ใบอนุญาต
http://act.or.th/th/member_check/  <เว็บตรวจสอบสถานะสามาชิกและใบอนุญาตสถาปนิก