ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกตามพรบ.จัดซือฯ

  • 0 ตอบ
  • 209 อ่าน


กวจ. ตอบข้อหารือ สภาวิศวกร/สภาสถาปนิก ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่จะรับงานจ้างออกแบบหรือรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานอื่นได้ ต้องมีระเบียบ-กฎหมาย รองรับ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ


กวจ. ตอบข้อหารือ สภาวิศวกร/สภาสถาปนิก ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่จะรับงานจ้างออกแบบหรือรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานอื่นได้ ต้องมีระเบียบ-กฎหมาย รองรับ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ ด้วย
https://yotathai.link/passadu-En-Arch <Download เอกสาร
--------
แม้ว่าความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จ 220/2560 จะมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยที่มีกฎหมายระบุให้สามารถบริการทางวิชาการ/วิชาชีพได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมี แต่หนังสือฉบับนี้ตอบชัดเจนว่า มหาวิทยาลัย รับจ้างออกแบบ/รับจ้างคุมงาน ให้หน่วยงานอื่น ต้องได้รับใบอนุญาต จากสภาวิชาชีพด้วย


----------
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai