รวมครอบหลังคา ASSEMBLER ชิ้นงานที่สร้างจากProfile Builder ไฟล์.skp โดยช่างพริก

  • 0 ตอบ
  • 897 อ่าน


รวมครอบหลังคา ASSEMBLER ชิ้นงานที่สร้างจากProfile Builder ไฟล์ SketchUp โดยช่างพริก จ.ลำพูน
มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกันคือ
1.ครอบสัน
2.ครอบสันโค้ง
3.ครอบข้าง
4.ครอบสันตะเฆ่

DOWNLOAD