กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง / โคมไฟ LED สระว่ายน้ำ Pool Light
« กระทู้ล่าสุด โดย changsinled เมื่อ เมษายน 19, 2019, 06:51:20 AM »
จำหนายปลีก-ส่งโคมไฟ LED สระว่ายน้ำ Pool Light 12W 18W 24W
โคมไฟสระว่านน้ำ LED แบบแสง Daylight/Warm White/(RGB Option) ติดตั้งใช้งานง่ายเพราะเป็นแบบแปะติดกับผนังสระนํ้าเพิ่มความสวยงามน่าสนใจให้กับสระนํ้าในเวลากลางคืน สามารถลดค่าไฟฟ้ามากกว่าหลอดทั่วไปถึง2-3เท่า ความร้อนต่ำ ไม่มีรังสีUV มีอายุการใช้งานถึง 50000 ชั่วโมง
มีให้เลือกขนาด 12W 18W

สนใจสินค้า สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ของเรา
http://www.changsinled.com


2
เทคนิคในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต มีปัจจัยหลายประการ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ คือ “หลัก 4M” ประกอบด้วย Material, Man, Machine และ Method เป็นองค์ประกอบของการผลิต ที่สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำลงได้

https://meerakmachine.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5/

ให้คุณโทรหาเรา บริษัท มีรัก เครื่องจักรโลหะแผ่น จำกัด
☎️08-7070-7173 คุณบอลเจ้าของขายเอง
☎️09-6941-6800 คุณป๊อบ

หรือจะเลือกชมสินค้าก็ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์เรา www.meerakmachine.co.th
3


คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 4 คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา
ทางหลวงพิเศษ โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 1 บททั่วไป จะเป็นการกล่าวแนะนำรายละเอียดทั่วไปของป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ
ข้อกำหนดการใช้ป้ายจราจร การเลือกใช้และประเภทของป้ายจราจร รวมถึงมาตรฐาน
การออกแบบป้ายจราจร และรายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจร
• บทที่ 2 ป้ายจราจรสำหรับทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายชุด
สำหรับทางหลวงพิเศษ และป้ายแนะนำส าหรับทางหลวงพิเศษแบบเก็บค่าผ่านทาง
• บทที่ 3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง
• บทที่ 4 การติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 5 รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลและการบริการ
ส่วนที่ 2 เครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 6 บททั่วไปของการติดตั้งป้าย งานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบ ารุงรักษา จะเป็นการกล่าว
แนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างงานก่อสร้าง
บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วยหลักการพื้นที่ การแบ่งลักษณะพื้นที่
ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงระยะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจรการเบี่ยง
ป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 7 ป้ายจราจร ประกอบด้วย มาตรฐานและหลักการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง ทั้งป้ายบังคับ
ป้ายเตือน และป้ายแนะนำของทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 8 อุปกรณ์จราจร ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ
• บทที่ 9 การติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรบนทางหลวง
พิเศษประเภทต่าง ๆ
​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 196 หน้า ขนาด 21MB
4
ความรู้งานช่าง / การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบ้าน
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathai.com เมื่อ เมษายน 10, 2019, 04:08:01 PM »


เลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบ้าน ​โดย TPA news คบเด็กสร้างบ้าน​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 259KB
5
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathai.com เมื่อ เมษายน 10, 2019, 04:06:23 PM »​คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม 2561 โดย กรมทางหลวง

สำหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นคู่มือเล่มที่ 1 มาตรฐานป้ายจราจร โดยมีเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
• บทที่ 1 บททั่วไป เนื้อหาของบทนี้ จะเป็นการกล่าวแนะน าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่
จะเข้าสู่มาตรฐานของป้ายแต่ละประเภทในบทถัดไป
• บทที่ 2 ป้ายบังคับ
• บทที่ 3 ป้ายเตือน
• บทที่ 4 ป้ายแนะนำทั่วไปส าหรับทางหลวงแผ่นดิน
• บทที่ 5 ป้ายแนะนำสำหรับทางหลวงมาตรฐานสูง
• บทที่ 6 ป้ายจราจรบนช่องทางเดินรถเฉพาะ
• บทที่ 7 ป้ายจราจรแสดงข้อมูลและการบริการ
• บทที่ 8 ป้ายแนะนำสถานที่และการท่องเที่ยว
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 221 หน้า ขนาด 16 MB
6


การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD)สําหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) โดย กรมทางหลวงชนบท
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 75 หน้า ขนาด 3 MB
7


บทความวิชาการ ปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง ​โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 8 หน้า ขนาด 288KB
8


แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง) โดย คณะกรรมการจัดตั้งและบริหาร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 61 หน้า ขนาด 5MB
9


การประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ​โดย คณะทำงานจัดการความรู้ กรมโยธาธิการและผังเมือง​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 13 หน้า ขนาด 647 KB
10


มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานคอนกรีต ​โดย ​กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 60 หน้า ขนาด 736 KB
หน้า: [1] 2 3 ... 10