กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศรับสมัครงาน / รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
« กระทู้ล่าสุด โดย phanawisittha เมื่อ วันนี้ เวลา 10:36:15 AM »
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย ป.ตรี วิศวกรรมโยธา เงินเดือน 15,000 บาท+ประกัน ทำงานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพ ส่งประวัติที่ phanawisittha@gmail.com
2


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561  โดยประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561DOWNLOAD
3
 ต้องการย้ายสับเปลี่ยนผอ.กองช่าง (ระดับกลาง)เทศบาลเมืองพิจิตร ติดต่อ 086- 44672810
4
VDO อบรม SketchUp+Profile Builder / Re: VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D เชียงใหม่ 18-20 พ.ค. 61
« กระทู้ล่าสุด โดย annny853 เมื่อ พฤษภาคม 21, 2018, 03:01:52 PM »
สนใจมากๆค่ะ ตอนนี้ก็โหลดมาแล้ว แต่ว่า ยังทำเป็นหลังไม่เป็น 55 จะว่าก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไอเดียด้วย แต่ก็สนใจอยากเก่งๆค่ะ


คาสิโนออนไลน์
5


สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย(FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก Facebook ​จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
DOWNLOAD
6คำถาม : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 กําหนดให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่กองช่างของ อปท. ไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นผู้รับรองจะสามารถใช้แบบรูปรายการดังกล่าวดําเนินการจัดจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : งานจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพรบ.วิศวกรพ.ศ.2542 หาก อบต.ไม่มีผู้ออกแบบหรือรับรองแบบ ตามระเบียบฯข้อ 131 ให้ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อนก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็สามารถจ้างเอกชนออกแบบได้ตามระเบียบฯ ข้อ 132-160

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive

7


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนดร่างขอบเขตงานของงาน
ไว้เฉพาะงานซื้อและงานจ้างทั่วไป สําหรับงานก่อสร้างกําหนดให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหากหน่วยงานของรัฐมีกองช่าง กองออกแบบ ก็สามารถมอบให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ได้ สําหรับหน่วยงานใดไม่มีกองช่าง กองออกแบบหน่วยงานอาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่มีกองช่าง กองออกแบบ หรือจะจ้างออกแบบตามหมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ก็ได้

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive

8
VDO อบรม SketchUp+Profile Builder / VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D เชียงใหม่ 18-20 พ.ค. 61
« กระทู้ล่าสุด โดย yotathai เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 06:49:25 PM »

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
18-20 พ.ค. 61 เชียงใหม่  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/lyUz9dhyC3Q <Day1-1/4
https://youtu.be/L7GCU6wUZeo <Day1-2/4
https://youtu.be/X2ZrA8rsSUE <Day1-3/4
https://youtu.be/V5gw-OXocXY <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก
9


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
14-16 พ.ค. 61 อยุธยา  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/l8jNBntlBHs <Day3-1/4
https://youtu.be/3vOGz_7chkM <Day3-2/4
https://youtu.be/GM1YgWkdLYc <Day3-3/4
https://youtu.be/l8jNBntlBHs <Day3-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/OEx2cgYQeG8 <Day2-1/4
https://youtu.be/IPfKQXRNcnI <Day2-2/4
https://youtu.be/LzyspmnLuI8 <Day2-3/4
https://youtu.be/gXfZq6vHK74 <Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/-EOYtqHIJwc <Day1-1/4
https://youtu.be/ez2I-gVFb3E <Day1-2/4
https://youtu.be/k7PbfKd1bzo <Day1-3/4
https://youtu.be/_Bp8cyap4dc <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

10

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
14-16 พ.ค. 61 อยุธยา  สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/-EOYtqHIJwc <Day1-1/4
https://youtu.be/ez2I-gVFb3E <Day1-2/4
https://youtu.be/k7PbfKd1bzo <Day1-3/4
https://youtu.be/_Bp8cyap4dc <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิกหน้า: [1] 2 3 ... 10