กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1


VDO แบบรูปรายการงานก่อสร้าง คือ แบบแปลนก่อสร้าง ไม่ใช่ TOR แบบเดิมๆ ที่ท่านเคยทำ

2


แบบก่อสร้างศาลาขนาดกลาง  3x6ม. ภาคเหนือ พร้อม BOQ โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงDownload
3


การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD)สําหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) โดย กรมทางหลวงชนบทDOWNLOAD
4


มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นDOWNLOAD
5


บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โดย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

ดูและDownload ไฟล์ PDF
6


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ​โดย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 112 หน้า ขนาด 3.8 MB
7


Toh Rebars 1.4.2 เวอร์ชั่นทดลองใช้ 7 วัน (ตัวเลือกเต็ม) Extension for SketchUp ช่วยเขียนแบบเหล็กเสริมในงานโครงสร้าง
​- ทดลอง 7 วัน
- ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
- ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น
- รองรับ SketchUp ตั้งแต่เวอร์ชัน 2018 ขึ้นไป
Download Toh Rebars 1.4.2 เวอร์ชั่นทดลองใช้ 7 วัน

สนใจสั่งซื้อ  Extension Toh Rebars กับโยธาไทย คลิก

8
สัญญาต้องเป็นสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ทำตามสัญญากับทำตามกฎหมายรายงานผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เป็นเอกสารภายในหน่วยงาน จะไปบังคับผู้รับจ้างเซ็นไม่ได้ ถ้าจะบังคับ ต้องระบุให้ชัดเจนในแบบแปลนหรือในสัญญาก่อสร้าง จะไปบังคับเอาตามอำเภอใจให้ผู้รับจ้างเซ็นไม่ได้  ที่เค้ายอมๆเซ็นเพราะเค้าไม่อยากมีเรื่องเท่านั้นเอง

9


หนังสือยกเลิก ว89 ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการ แม้โครงการก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 500,000 ก็ต้องปฏิบัติตาม ว89 ไปก่อน

10


ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564ดูและ DOWNLOAD ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
หน้า: [1] 2 3 ... 10