สถิติทั่วไป - Yotathaitraining

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
5 ชั่วโมงและ 15 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
38 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
38 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 7 posts (18%)
  9 am
 • 8 posts (21%)
  10 am
 • 6 posts (16%)
  11 am
 • 7 posts (18%)
  12 pm
 • 3 posts (8%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 6 posts (16%)
  4 pm
 • 1 posts (3%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
13 posts of the member's 38 posts (34.21%)
13
ความรู้งานช่าง
8 posts of the member's 38 posts (21.05%)
8
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
4 posts of the member's 38 posts (10.53%)
4
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
3 posts of the member's 38 posts (7.89%)
3
ข่าวสารจากโยธาไทย
2 posts of the member's 38 posts (5.26%)
2
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน
2 posts of the member's 38 posts (5.26%)
2
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
2 posts of the member's 38 posts (5.26%)
2
ความรู้เรื่องพัสดุ
2 posts of the member's 38 posts (5.26%)
2
ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน
1 posts of the member's 38 posts (2.63%)
1
ระเบียบ-กฎหมาย
1 posts of the member's 38 posts (2.63%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน
1 posts of the board's 2 posts (50.00%)
50.00%
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
13 posts of the board's 36 posts (36.11%)
36.11%
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
3 posts of the board's 12 posts (25.00%)
25.00%
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
4 posts of the board's 27 posts (14.81%)
14.81%
ความรู้งานช่าง
8 posts of the board's 64 posts (12.50%)
12.50%
ความรู้เรื่องพัสดุ
2 posts of the board's 21 posts (9.52%)
9.52%
ระเบียบ-กฎหมาย
1 posts of the board's 20 posts (5.00%)
5.00%
ข่าวสารจากโยธาไทย
2 posts of the board's 42 posts (4.76%)
4.76%
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
2 posts of the board's 48 posts (4.17%)
4.17%
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน
2 posts of the board's 87 posts (2.30%)
2.30%