แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3
1
ราคากลางแต่ละหลักเกณฑ์ ไม่ได้ต่างกันแค่ Factor F แต่ต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นถอดแบบ ราคา/แหล่งวัสดุ ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร จนถึงการเลือกใช้ตาราง Factor F ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ ก็ต่างกัน

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


2


แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ
https://www.yotathai.com/yotanews/forms-building-control <คลิก


สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย 
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

3


ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 25 หน้า ขนาด 2MB

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"
http://training.yotathai.com/building-law.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

4


คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 92 หน้า ขนาด 11MB

5
รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
https://www.yotathai.com/yotanews/buildinglaw-2545-2559 <DOWNLOAD

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545-2559 รวมท้้งหมด 9 เล่ม  ด้วยกัน ดังนี้

เล่มที่ 1-7 เป็นเป็นหนังสือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวมรวมการตอบปัญหา ข้อหารือ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไว้ รวม 7 เล่ม ตั้งแต่ ปี 2545 - 2555 ซึ่ง หนังสืออาจจะมีมากกว่านี้ ที่เอามานำเสนอเป็นเฉพาะส่วนที่โยธาไทยรวมรวบได้

เล่นที่ 8 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่นที่ 9 เป็นหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2558 โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

เล่มที่ 10 เป็นหนังสือ รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) รวมรวมโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า

ทางโยธาไทยได้รวบรวมและ เผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารให้ถูกต้องสำหรับประชาชน ส่วนราชการ และ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

6


รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) รวบรวมโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้าดูและDownload  link หลัก ไฟล์ .pdf จำนวน 827หน้า ขนาด 259 MB
ดูและDownload  link สำรอง ไฟล์ .pdf จำนวน 827 หน้า ขนาด 259 MB

สนใจอบรม โครงการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" กับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/building-law.html <คลิก โทร 097-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

7


คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 54 หน้า ขนาด 1MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

8
แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 11 หน้า ขนาด 7 MB

สนใจอบรม เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้างกับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/sketchup คลิก  0️97-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก


9
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK"
วันที่ 23-25 มกราคม 2562 จากเดิม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เป็น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)https://www.yotathai.com/training/con-k-52-pattaya <คลิกสมัคร
☎ 0⃣️9⃣️7⃣️9⃣️1⃣️9⃣️️1⃣️0⃣️0⃣️1⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก


10
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"
วันที่ 26-27 มกราคม 2562 จากเดิม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เป็น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี บรรยายโดย อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์สนใจอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"
http://training.yotathai.com/building-law.html คลิก
☎ 0⃣️9⃣️7⃣️9⃣️1⃣️9⃣️️1⃣️0⃣️0⃣️1⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

11


มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร โดย ​กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 372 หน้า ขนาด 20 MB

สนใจอบรม เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้างกับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/sketchup คลิก 0️97-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก

12


หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. ตัวอย่างเอกสารประกอบการถ่ายโอนถนน คู่มือการปฏิบัติงานการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย กรมทางหลวงชนบท

ดูและDownload  ไฟล์ .pdf จำนวน 50 หน้า ขนาด 3MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

13


คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ (ฉบับร่าง) โดย ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทานดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 141 หน้า ขนาด 75 MB


สนใจอบรม  เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้างกับโยธาไทย
http://training.yotathai.com/sketchup คลิก  0️97-919-1001 (น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก

14


หลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. ตัวอย่างเอกสารประกอบการถ่ายโอนถนน คู่มือการปฏิบัติงานการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. โดย กรมทางหลวงชนบท

ดูและDownload  ไฟล์ .pdf จำนวน 50 หน้า ขนาด 3MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


15
คู่มือขั้นตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมคู่มือขั้นตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ​โดย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 37 หน้า ขนาด 3 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก  0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

หน้า: [1] 2 3