แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 ... 81
1
การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy

โดย CPAC


2แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมรายละเอียดประมาณราคา ​

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง3
แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมรายละเอียดประมาณราคา

​โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง4
หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ อปท. นิวส์) อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

โดย ศาลปกครอง


5
คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน


6

การจัดการก่อสร้างงานทำนบดิน (งานดำเนินการเอง)

โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน


7

VDO ถนน คสล. แตกร้าว หลุดร่อน ตรวจรับงานจ้างได้ไหม

ถนน คสล. แตกร้าว หลุดร่อน ตรวจรับงานจ้างได้ไหม
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)


8
[/center

VDO ถนนริมคลองชลประทานใช้หลักเกณฑ์ราคากลางอะไร
ถนนริมคลองชลประทานใช้หลักเกณฑ์ราคากลางอะไร
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)9บ้านโยธาไทย ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สิงห์ปาร์ค3กม, วัดร่องขุ่น 4กม.
มาทำงาน หรือมาพักผ่อน ที่เชียงรายก็แวะมาพักได้
ราคาเริ่มต้นที่ 580 บาท (วันหยุดเพิ่ม 100 บาท)
** ส่วนลดราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกโยธาไทย **
ติดต่อน้องเนะ 0979191001 , Line@ : @yotathaihome (มี@นำหน้า)
http://line.me/ti/p/%40yotathaihome <คลิก

10คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)


12
VDO ความยาวพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พอสร้างรั้ว ต้องแก้สัญญาก่อสร้าง

ความยาวพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พอสร้างรั้ว ต้องแก้สัญญาก่อสร้าง
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)13

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน


14
VDO การคิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง คิดอย่างไร
การคิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง คิดอย่างไร
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)15

VDO คิดราคากลางงานก่อสร้างผิด โดยถอดปริมาณงานผิด
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศได้หรือไม่
หรือ ปล่อยไปแล้วค่อยต่อรอง ตาม ว452
คิดราคากลางงานก่อสร้างผิด โดยถอดปริมาณงานผิด อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศได้หรือไม่ หรือ ปล่อยไปแล้วค่อยต่อรอง ตาม ว452
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)


หน้า: [1] 2 3 ... 81