แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathai.com

หน้า: [1] 2 3 ... 18
1


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561  โดยประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561DOWNLOAD

2


สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย(FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก Facebook ​จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
DOWNLOAD

3


แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1 (ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 70 ตรม.
- ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,015,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 967,000 บาท

DOWNLOAD

4


แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4 (ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 180 ตรม.
- ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,894,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 1,805,000 บาท

DOWNLOAD

5


แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5 (ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 244 ตรม.
- ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 2,306,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 2,185,000 บาท

DOWNLOAD

6


แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 156 ตรม.
- ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,738,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 1,655,000 บาท

DOWNLOAD

7


แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว ​1 ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 120 ตรม.
- ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,732,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 1,459,000 บาท


DOWNLOAD

8


แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว ​2 ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 158 ตรม.
- ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 2,155,000 บาท
- ฐานรากแผ่ 2,036,000 บาท

DOWNLOAD

9


แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1(ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 80 ตรม.
- ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,220,000 บาท
- ฐานรากแผ่ - บาท

DOWNLOAD


10


แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 2(ต้านทานแผ่นดินไหว)ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ขนาด 80 ตรม.
- ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ฐานรากเสาเข็ม 1,334,000 บาท
- ฐานรากแผ่ - บาท

DOWNLOAD

12


แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 2 ของโครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
  - ขนาด 90 ตรม.
  - ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  - ฐานรากเสาเข็ม 1,324,000 บาท

DOWNLOAD

13


แบบมาตรฐาน บ่อบำบัดปฏิกูล และประมาณราคา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแก่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แบบมาตรฐาน บ่อบำบัดปฏิกูล และประมาณราคา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแก่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ​เผยแพร่จากเว็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

DOWNLOAD

14


แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมประมาณราคา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแก่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแก่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เผยแพร่จากเว็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

DOWNLOAD

15


แบบแปลนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมไฟล์ CAD โดย​กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แบบแปลนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมไฟล์ CAD โดย​กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยแพร่จากเว็บ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมาDOWNLOAD

หน้า: [1] 2 3 ... 18