แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Yotathai.com

หน้า: [1] 2 3 ... 20
1


แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 1 (สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

2


แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 2 (สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

3


แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 3 (สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย1015.20 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

4


แบบ ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1 (สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย : 605.60 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

5


แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2 (สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย : 810.40 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

6


แบบ ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3 (สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย:1015.20 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD

7


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/030184 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องแนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง"DOWNLOAD

8


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีโอนพัสดุและการยืมพัสดุDOWNLOAD

9โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V. 2561(2)  จัดทำโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า  ซึ่งช่างอ่าง เผยแพร่ทาง Facebook โดยได้ปรับปรุงโปรแกรม KLocal V.2561(2)
รายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้
1.เพิ่มคำอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ วันเปิดซอง
2.เพิ่ม พ.ศ. ที่ใช้ในการคำนวณ
3.ให้สามารถกรอกข้อมูลเองได้ หากมีงวดงานเกินกว่าที่กำหนดให้ในโปรแกรม
4.เพิ่มการแจ้งเตือน ให้รอดัชนีเดือนส่งงานประกาศ ก่อนการคำนวณ
5.ปรับปรุงตารางการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างบางส่วน

DOWNLOAD

10


คู่มือการ Download วิธีสมัครขอ License และ วิธีการติดตั้ง  Profile Builder 3 (เวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรี 30 วัน )
Prolfile Builder เป็น Extension (คำสั่งเสริม) ที่ทำงานคู่กับโปรแกรม SketchUp สามารถจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเราลงไปได้อย่างดีทีเดียว เนื่องจากมันเป็นปลั๊กอินที่มีรูปแบบการทำงานคล้ายๆกับการใช้งานเครื่องมือ Follow Me และยังสามารถที่จะจดจำต้นแบบเอาไว้เป็น Profile ที่สามารถเรียกมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ที่เราเลือกมาแนะนำเพราะว่าProlfile Builder ปล่อยเวอร์ชั่นทดลองใช้ฟรี 30 วัน โดยการใช้ Emailสมัครเพื่อขอรับ License Prolfile Builder  1 Email ต่อ 1License ถ้าใช้ครบ 30 วัน เรายังสามารถสมัคร Email ใหม่เพื่อจะไปขอรับ License Prolfile Builder ต่อไปเรื่อยๆได้อีกด้วย

ในคู่มือนี้จะบอกตั้งแต่วิธีสมัครขอ License วิธีการ Download ไปจนถึงวิธีการติดตั้ง Prolfile Builder ในโปรแกรม SketchUpไฟล์ ProfileBuilder-v3.0.3 .rbz ขนาด 6 MB

ดูและDownload คู่มือการติดตั้ง ไฟล์.pdf จำนวน 7 หน้า ขนาด 2 MB

11


ที่ มท 0808.2/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
DOWNLOAD

12


การยื่นขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ กับความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกร โดย ​ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

DOWNLOAD


13


คู่มือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ โดยสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง
DOWNLOAD

14


คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน (Bridge Inspection Analysis and Evaluation Manual) 2549 โดยกรมทางหลวงDOWNLOAD

15


คู่มือการซ่อมแซมและบำรุงสะพาน Bridge Repair and Maintenance Manual 2549 โดย กรมทางหลวงDOWNLOAD

หน้า: [1] 2 3 ... 20