แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Yotathai.com

หน้า: [1] 2 3 ... 23
1


หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 9 โดย  สํานักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครองDownload

2


คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลงานดิน ​โดย ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน 

Download

3


มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดย ​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 192 หน้า ขนาด 65 MB

4


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคเหนือ โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

5


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคอีสาน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

6


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคใต้ โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

7


แนวทางการตรวจสอบอาคาร เอกสารเผยแพร่  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวทางการตรวจสอบอาคาร
โดย อนวัช บูรพาชน
เอกสารเผยแพร่  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

8


โปรแกรมออกแบบรางระบายน้ำ RC DITCH V.1 โดยช่างกุ้ง ชัยสิทธิ์  เปี่ยมสุข
โปรแกรมเพื่อไว้ออกแบบรางระบายน้ำในเขตชุมชน
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สามารถออกแบบฝาปิดได้สองแบบ 1.)ฝาตะแกรงเหล็ก ( Grating ) และ 2.) ฝา ค.ส.ล.
สามารถออกแบบรางระบายน้ำขนาดไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร และรับหนัก( LOAD )ลงเพลาไม่เกิน 5 Tons.
ซึ่งในเวอร์ชั่น V.1 ยังไม่ได้นำปริมาณพื้นที่รับน้ำมาเป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งในอนาคตผมจะพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานครบทุกฟังชั่นตามเกณฑ์การกำหนดของ อปท.

DOWNLOAD

9


เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดยกรมอู่ทหารเรือDOWNLOAD

10


หลักการสำรวจและทำแผนที่ ​ โดย สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
หลักการสำรวจและทำแผนที่ จัดทำโดย​คณะทำงานปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน


DOWNLOAD

11


ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงDOWNLOAD

12


ความรู้เรื่องเครื่องปั้มน้ำ เอกสารเผยแพร่ ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยDOWNLOAD

13


การโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 3 สมาคม ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ออกหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคาร ในการนำหลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยใช้ในการใช้งานอาคาร มาใช้ในงานตรวจสอบอาคาร ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมนุมคน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงมหรสพ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงแรม
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงงาน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานบริการ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้ายDOWNLOAD

14


คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยDOWNLOAD

15

การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง


Download

หน้า: [1] 2 3 ... 23