แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathai.com

หน้า: [1] 2 3 ... 23
1


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคเหนือ โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

2


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคอีสาน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

3


แบบก่อสร้าง ศาลาการเปรียญภาคใต้ โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

4


แนวทางการตรวจสอบอาคาร เอกสารเผยแพร่  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวทางการตรวจสอบอาคาร
โดย อนวัช บูรพาชน
เอกสารเผยแพร่  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

5


โปรแกรมออกแบบรางระบายน้ำ RC DITCH V.1 โดยช่างกุ้ง ชัยสิทธิ์  เปี่ยมสุข
โปรแกรมเพื่อไว้ออกแบบรางระบายน้ำในเขตชุมชน
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สามารถออกแบบฝาปิดได้สองแบบ 1.)ฝาตะแกรงเหล็ก ( Grating ) และ 2.) ฝา ค.ส.ล.
สามารถออกแบบรางระบายน้ำขนาดไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร และรับหนัก( LOAD )ลงเพลาไม่เกิน 5 Tons.
ซึ่งในเวอร์ชั่น V.1 ยังไม่ได้นำปริมาณพื้นที่รับน้ำมาเป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งในอนาคตผมจะพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานครบทุกฟังชั่นตามเกณฑ์การกำหนดของ อปท.

DOWNLOAD

6


เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดยกรมอู่ทหารเรือDOWNLOAD

7


หลักการสำรวจและทำแผนที่ ​ โดย สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
หลักการสำรวจและทำแผนที่ จัดทำโดย​คณะทำงานปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน


DOWNLOAD

8


ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงDOWNLOAD

9


ความรู้เรื่องเครื่องปั้มน้ำ เอกสารเผยแพร่ ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยDOWNLOAD

10


การโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 3 สมาคม ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ออกหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคาร ในการนำหลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยใช้ในการใช้งานอาคาร มาใช้ในงานตรวจสอบอาคาร ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมนุมคน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงมหรสพ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงแรม
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงงาน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานบริการ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้ายDOWNLOAD

11


คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยDOWNLOAD

12

การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง


Download

13


แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย Tsunami Type-A โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

14


แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย Tsunami Type-B ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

15


แบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย Tsunami Type-C ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองDOWNLOAD

หน้า: [1] 2 3 ... 23