แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - yotathai

หน้า: [1] 2
Filename Downloads ข้อความ Posted
180625.jpg 40 VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D 11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น กรกฎาคม 11, 2018, 10:18:12 PM
180620.jpg 38 VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D 11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น กรกฎาคม 11, 2018, 10:18:12 PM
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท..pdf 169 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
ว2808.pdf 114 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
44งานอาคาร.pdf 86 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
50งานอาคาร.pdf 80 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
55V1งานอาคาร13มีนาคม55.pdf 78 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
55V2งานอาคาร15มีนาคม60.pdf 123 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
55V3งานอาคาร19ตุลาคม60.pdf 120 VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ กรกฎาคม 05, 2018, 05:26:44 AM
tile.jpg 698 ทำราคากลางปูกระเบื้อง เผื่อปริมาณวัสดุกระเบื้องได้หรือไม่ มิถุนายน 25, 2018, 08:45:23 AM
building.jpg 545 ทำความเข้าใจ งานจ้างเหมาก่อสร้าง บทบาทระหว่างรัฐผู้ว่าจ้าง กับ เอกชนผู้รับจ้าง มิถุนายน 24, 2018, 07:12:03 PM
โทษทางปกครอง.jpg 1845 อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง(สูง) มิถุนายน 24, 2018, 02:43:47 PM
cm-civil.pdf 219 ป.ป.ช.ชี้ อดีต นายก อบจ.เชียงใหม่ สั่งให้วิศวกรที่ไม่มีอำนาจออกแบบ ทำงานโดยมิชอบ มิถุนายน 09, 2018, 05:52:47 AM
ministerial-vocation.pdf 570 คำอธิบาย กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 แบบดูง่าย มิถุนายน 08, 2018, 09:55:41 PM
w259.pdf 4749 ด่วนที่สุด ว259ลว.4มิ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจนิยามงานก่อสร้างยกเลิก ว112 ลว.5มี.ค.61 มิถุนายน 04, 2018, 08:33:57 PM
หน้า: [1] 2