แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - yotathai

หน้า: [1]
Filename Downloads ข้อความ Posted
อุทิศที่ดิน.pdf 244 บทความ:อุทิศที่ดินให้ อบต.หรือเทศบาล หากเดินไม่สุดซอย เกิดปัญหา โดย เพชร โพสาราช พฤษภาคม 02, 2018, 06:16:07 AM
OAG-LAW-2561.PDF 198 กฎหมาย สตง. 2561 มีผลบังคับใช้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 22, 2018, 04:28:39 AM
บัญชีค่าแรงงาน.xlsx 330 บัญชีค่าแรงงานก่อสร้าง (งานอาคาร) ไฟล์ Excel โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า มีนาคม 20, 2018, 10:42:56 AM
SD-T.pdf 238 สมอ. ตอบข้อหารือยืนยันเหล็กข้ออ้อย SD30 40 50 ที่มี T หรือไม่มี T คุณภาพเดียวกัน มีนาคม 19, 2018, 10:03:29 PM
500000.pdf 993 ว111 ลว.5 มี.ค.61 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มีนาคม 05, 2018, 08:57:54 PM
w110K.pdf 496 ว110 ลว.5 มี.ค. 61 ซ้อมแนวทางปฏิบัติ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้าง มีนาคม 05, 2018, 08:30:52 PM
buildingw112.pdf 1600 ว112 ลว.5 มี.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจ ความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มีนาคม 05, 2018, 05:21:28 PM
Agisoft Model.JPG 166 Download โปรแกรม Agisoft PhotoScan แสกนภาพและทำแผนที่ 3D ทดลองใช้งาน 30 วัน กันยายน 26, 2017, 04:38:32 PM
w336_04092560.pdf 39 ว 336 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กันยายน 26, 2017, 08:17:40 AM
ตัวอย่างการคำนวน-ระยะเวลา-ก่อสร้าง-อาคาร.zip 2274 ตารางคำนวณตัวอย่างการคำนวน ระยะเวลา ก่อสร้าง อาคาร กันยายน 06, 2017, 11:23:17 PM
2017-09-06_23-22-29.jpg 4023 ตารางคำนวณตัวอย่างการคำนวน ระยะเวลา ก่อสร้าง อาคาร กันยายน 06, 2017, 11:23:17 PM
หน้า: [1]