เว็บบอร์ดโยธาไทย

ห้องสมุด => ระเบียบ-กฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: Yotathaitraining ที่ พฤศจิกายน 22, 2019, 09:05:46 AM

หัวข้อ: หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เริ่มหัวข้อโดย: Yotathaitraining ที่ พฤศจิกายน 22, 2019, 09:05:46 AM

(https://www.yotathai.com/uploads/2/8/0/3/28039899/25010191_orig.jpg) (https://www.yotathai.com/passadu/28-10-62?fbclid=IwAR2ffN2Q7W81i61Nz95pMqejOWWyzi-HGLZ7LuEjL-7J5dEelFU6VtfVFqc)


ว4501 กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/48956 ลว 28 ตุลาคม 2562 ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ> ตั้งบุคคลตรวจรับพัสดุเบิกค่าตอบแทนได้เหมือนกรรมการ
> ประชุมกรรมการและออกตรวจหน้างานวันเดียวกัน เบิกได้ทั้งสองสิทธิ์
> ผู้ควบคุมงาน แม้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้คุมงานก็สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ โดย 1 วันเบิกได้ทุกงานที่ออกตรวจหน้างานก่อสร้าง
> อปท.เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ตาม ว85(https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/75435894_10213064055990597_161754717544775680_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeGEIM1niQ9BGfrKwcIrmf8RhOY12PF27vA2j_BRJ9gaScCREav1sK_fAlMnWoFjSzIzocYJhzso0YU8QKfMRqNgHmvHkh0EThSwkvTdvYqoIQ&_nc_oc=AQk-1cCKdv4Yla4g-ic-69eHZ6kdOv2-Q7Ors4NJpd0K--WysSTYCV61wMHfIrnAsnT6TyxVctnHIdXcDc6mn7qQ&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=84a5a1492a626737d6ce09272bf7ed67&oe=5E45CFEA)

(https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72538402_10213064056510610_915862996612284416_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQmiGDuPwVzuu-FO0grR4ewcuLeV3MMjMwVczmCOxvMk4Qnm-AXChYIwXUpGXYGqGFOxOu5RPN3FyKYHDRAyb72v&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=2129ab1a3335c551565e1ef03cf58e93&oe=5E497C4F)
(https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75047871_10213064056310605_1163276791016587264_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnsrSG70ZaVQZVXBQMouUctUZdONzZ0sxUNg9qFOUbIU71Tu8Lffw2aam8_Y8Al3vJ3wacYYRT_RPNEOmNeLVfF&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=ddb5f6775dc796356cb2277302cbd243&oe=5E64EBB6)

https://yotathai.link/doc-w4501 < Download
➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-1001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai