สมาชิก: 1047  •  กระทู้: 1946  •  หัวข้อ: 1902

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:37:16 PM
แบบและประมาณราคา ศาลาที่พักประชาชน​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:05:02 PM
แบบและประมาณราคา ห้องน้ำป​ระชาชน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 02:20:08 PM
แบบและประมาณราคา รั้ว A, รั้ว B, ประตูเหล็ก และป้ายสำนักงา​น​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 02:18:42 PM
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:25:44 AM
คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 09:54:23 AM
มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 03:38:22 PM
คู่มือการออกแบบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 03:36:02 PM
แผ่นพับ มทช.237-2563 งานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 01:35:41 PM
คู่มือการเลือกใช้ท่อ ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 10:30:55 AM
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 10:28:28 AM
มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:52:37 PM
อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็กทำได้จริงหรือ? โดย สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:51:21 PM
แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:42:39 PM
คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 04:20:01 PM
ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล THE STORY OF ROUNDWATER โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 01:58:15 PM
คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:41:07 AM
คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:33:46 AM
VDO ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:32:02 AM
หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 04:02:36 PM
การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 04:01:06 PM
คณะกรรมการราคากลางฯ ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการกำหนดราคากลาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 03:59:36 PM
คู่มือการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีคาร์บอนเนชั่น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 11:49:40 AM
คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 11:05:08 AM
การจัดการก่อสร้างงานทำนบดิน (งานดำเนินการเอง) โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 24, 2020, 04:35:42 PM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:37:16 PM
แบบและประมาณราคา ศาลาที่พักประชาชน​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 03:05:02 PM
แบบและประมาณราคา ห้องน้ำป​ระชาชน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 02:20:08 PM
แบบและประมาณราคา รั้ว A, รั้ว B, ประตูเหล็ก และป้ายสำนักงา​น​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
วันนี้ เวลา 02:18:42 PM
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:25:44 AM
คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 09:54:23 AM
มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 03:38:22 PM
คู่มือการออกแบบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 03:36:02 PM
แผ่นพับ มทช.237-2563 งานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 01:35:41 PM
คู่มือการเลือกใช้ท่อ ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 10:30:55 AM
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 04, 2020, 10:28:28 AM
มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:52:37 PM
อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็กทำได้จริงหรือ? โดย สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:51:21 PM
แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
สิงหาคม 01, 2020, 01:42:39 PM
คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะ และลักลอบใช้น้ำบาดาล โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 04:20:01 PM
ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล THE STORY OF ROUNDWATER โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 01:58:15 PM
คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:41:07 AM
คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:33:46 AM
VDO ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 31, 2020, 11:32:02 AM
หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 04:02:36 PM
การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 04:01:06 PM
คณะกรรมการราคากลางฯ ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการกำหนดราคากลาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 03:59:36 PM
คู่มือการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีคาร์บอนเนชั่น โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 11:49:40 AM
คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 30, 2020, 11:05:08 AM
การจัดการก่อสร้างงานทำนบดิน (งานดำเนินการเอง) โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
กรกฎาคม 24, 2020, 04:35:42 PM

32 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 89. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)