สมาชิก: 994  •  กระทู้: 2178  •  หัวข้อ: 2144

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 04:03:33 PM
มาตรฐานการเขียนแบบ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 03:16:35 PM
คู่มือแขวงการทาง โดย กรมทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 01:53:49 PM
การกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Floor Area Ratio FAR) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:46:16 AM
คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ (ฉบับร่าง) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:17:56 AM
คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต ​โดย Cpac โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:15:45 AM
แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 28, 2020, 04:15:10 PM
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:32:38 PM
วิธีค้นหาข้อมูล ใน Google Drive สำหรับสมาชิกโยธาไทย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:31:07 PM
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:27:24 PM
ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้างการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน​ โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 01:23:37 PM
รับโอนย้ายนายช่างโยธา โดย อบต.โป่งน้ำร้อน (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:20:07 AM
กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือ จ.สุราษฎร์ธานี ตาม ว85 เรื่องการเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:12:15 AM
การคำนวณหาวันสิ้นสุดสัญญา ด้วย Google Sheet โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:08:23 AM
VDO ตัวอย่างการทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตาม ว452 (งานทาง) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 09:48:28 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 04:03:33 PM
มาตรฐานการเขียนแบบ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 03:16:35 PM
คู่มือแขวงการทาง โดย กรมทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 01:53:49 PM
การกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Floor Area Ratio FAR) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:46:16 AM
คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ (ฉบับร่าง) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:17:56 AM
คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต ​โดย Cpac โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 29, 2020, 11:15:45 AM
แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
พฤษภาคม 28, 2020, 04:15:10 PM
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:32:38 PM
วิธีค้นหาข้อมูล ใน Google Drive สำหรับสมาชิกโยธาไทย โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:31:07 PM
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์ โดย Yotathaitraining (กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ)
พฤษภาคม 28, 2020, 03:27:24 PM
ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้างการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน​ โดย กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 01:23:37 PM
รับโอนย้ายนายช่างโยธา โดย อบต.โป่งน้ำร้อน (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:20:07 AM
กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือ จ.สุราษฎร์ธานี ตาม ว85 เรื่องการเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมฯ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:12:15 AM
การคำนวณหาวันสิ้นสุดสัญญา ด้วย Google Sheet โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 11:08:23 AM
VDO ตัวอย่างการทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตาม ว452 (งานทาง) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
พฤษภาคม 28, 2020, 09:48:28 AM

85 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 100. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)