สมาชิก: 583  •  กระทู้: 602  •  หัวข้อ: 576

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
มีนาคม 14, 2019, 09:00:51 AM
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 5 โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
มีนาคม 12, 2019, 02:16:59 PM
ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มีนาคม 12, 2019, 12:04:54 PM
มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มีนาคม 12, 2019, 11:54:41 AM
20-22 มี.ค 62 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D ขอนแก่น โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:33:28 AM
27-29 มี.ค.62 ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:28:28 AM
3-5 เม.ย.62 อบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder ก่อสร้าง 3D และประมาณราคา โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:21:15 AM
6-8 เม.ย 2562 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D กรุงเทพฯ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:12:19 AM
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 27-28 เม.ย.62 จ.ภูเก็ต โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:06:57 AM
ผ้ากันไฟ ผ้ากันความร้อน ผ้าทนความร้อน ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม ผ้ากันลามไฟ โดย insulation (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
มีนาคม 11, 2019, 11:40:23 AM
อบต.ตะเเบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รับโอนย้าย โดย คนท้องถิ่น (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
มีนาคม 06, 2019, 03:15:27 PM
การคิดค่าแรงทาสี โดย chayakorn (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 11:42:58 AM
สอบถามเรื่องความหนาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย kraisaksutta (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 10:08:22 AM
รวม Download โปรแกรม Sketchup และ Extension อย่างเป็นทางการ โดย yotathai (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 25, 2019, 07:23:30 AM
การแจ้ง สตง. กรณีราคาผู้รับจ้าง แตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 18, 2019, 09:00:10 AM
แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:48:43 AM
ครุภัณฑ์จัดซื้อ ในงานก่อสร้าง คิดราคาสูง (คิด VAT ซ้ำซ้อน) ทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 10:11:07 AM
ราชการเสียหาย คือ อะไร “หลักความรับผิดทางละเมิด” โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 10:09:45 AM
sketchup 2019 มาแล้ว Download ไปทดลองใช้งานเลย 30 วัน โดย yotathai (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 06:44:17 AM
Flash Drive VDO แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 11:01:55 AM
Flash Drive (16GB) VDO สอน SketchUp+Profile Builder 3+Quantifier Pro โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:59:37 AM
VDO การทาสีอาคารใน SketchUp ให้ได้ราคาอย่างเร็วๆ ด้วยเครื่องมือ ThruPaint โดย Yotathai.com (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:54:13 AM
7-ZIP โปรแกรม Zip ไฟล์ ฟรี และ ดีด้วย สำหรับย่อขนาดไฟล์ โดย Yotathai.com (โปรแกรม)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:52:11 AM
เรียนเขียนแบบ 2D ด้วย QCAD โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:46:48 AM
แบบแปลนกับ BOQ ขัดแย้งกัน โดย Yotathai.com (ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:44:30 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
มีนาคม 14, 2019, 09:00:51 AM
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 5 โดย Yotathaitraining (ระเบียบ-กฎหมาย)
มีนาคม 12, 2019, 02:16:59 PM
ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มีนาคม 12, 2019, 12:04:54 PM
มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
มีนาคม 12, 2019, 11:54:41 AM
20-22 มี.ค 62 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D ขอนแก่น โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:33:28 AM
27-29 มี.ค.62 ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:28:28 AM
3-5 เม.ย.62 อบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder ก่อสร้าง 3D และประมาณราคา โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:21:15 AM
6-8 เม.ย 2562 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D กรุงเทพฯ โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:12:19 AM
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 27-28 เม.ย.62 จ.ภูเก็ต โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
มีนาคม 12, 2019, 11:06:57 AM
ผ้ากันไฟ ผ้ากันความร้อน ผ้าทนความร้อน ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม ผ้ากันลามไฟ โดย insulation (แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง)
มีนาคม 11, 2019, 11:40:23 AM
อบต.ตะเเบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รับโอนย้าย โดย คนท้องถิ่น (ประกาศโอนย้ายงานราชการ)
มีนาคม 06, 2019, 03:15:27 PM
การคิดค่าแรงทาสี โดย chayakorn (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 11:42:58 AM
สอบถามเรื่องความหนาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย kraisaksutta (ปรึกษาปัญหางานช่าง)
กุมภาพันธ์ 26, 2019, 10:08:22 AM
รวม Download โปรแกรม Sketchup และ Extension อย่างเป็นทางการ โดย yotathai (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 25, 2019, 07:23:30 AM
การแจ้ง สตง. กรณีราคาผู้รับจ้าง แตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 18, 2019, 09:00:10 AM
แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:48:43 AM
ครุภัณฑ์จัดซื้อ ในงานก่อสร้าง คิดราคาสูง (คิด VAT ซ้ำซ้อน) ทำอย่างไร โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 10:11:07 AM
ราชการเสียหาย คือ อะไร “หลักความรับผิดทางละเมิด” โดย Yotathaitraining (หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 10:09:45 AM
sketchup 2019 มาแล้ว Download ไปทดลองใช้งานเลย 30 วัน โดย yotathai (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 06:44:17 AM
Flash Drive VDO แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 11:01:55 AM
Flash Drive (16GB) VDO สอน SketchUp+Profile Builder 3+Quantifier Pro โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:59:37 AM
VDO การทาสีอาคารใน SketchUp ให้ได้ราคาอย่างเร็วๆ ด้วยเครื่องมือ ThruPaint โดย Yotathai.com (ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:54:13 AM
7-ZIP โปรแกรม Zip ไฟล์ ฟรี และ ดีด้วย สำหรับย่อขนาดไฟล์ โดย Yotathai.com (โปรแกรม)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:52:11 AM
เรียนเขียนแบบ 2D ด้วย QCAD โดย Yotathai.com (ข่าวสารจากโยธาไทย)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:46:48 AM
แบบแปลนกับ BOQ ขัดแย้งกัน โดย Yotathai.com (ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน)
กุมภาพันธ์ 02, 2019, 10:44:30 AM

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 10. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)